2019-2020

Aleja Pokoju 52

  • Adres KRAKÓW, AL. POKOJU 52
  • Etap REALIZACJA ZAKOŃCZONA 2021
  • Zakres PK, PB, PW, NADZORY AUTORSKIE, PROJEKT WNĘTRZ
  • Parametry PUM 4’900m2
  • Klient PRYWATNY

Inwestycja zlokalizowana jest przy alei Pokoju w Krakowie. Projektowany kompleks dwóch budynków mieszkaniowo-usługowo-biurowych posiada tą samą wysokość – 12,45m, 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną – garaże oraz pomieszczenia techniczne. Budynek A i budynek B przylegają do siebie. Zjazdy do garaży znajdują się od strony drogi wewnętrznej zlokalizowane w części północnej i południowej. Ilość miejsc postojowych w ramach całości inwestycji wynosi 70 szt. w tym: 34 miejsca w garażu podziemnym w budynku A i 26 miejsc postojowych w budynku B oraz 10 miejsc postojowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestora. Obiekty zostały zaprojektowane dla celów mieszkalnych z lokalem usługowo-biurowym. Na kondygnacjach znajduje się po 9-13 mieszkań. Typy mieszkań od jednopokojowych do czteropokojowych. Przedmiotowa inwestycja to w sumie 57 mieszkań. W granicach terenu objętego inwestycją dojazd do projektowanego budynku zapewniony jest poprzez wewnętrzną drogę dojazdową jednokierunkową ciąg pieszo-jezdny 5m. Przy drodze dojazdowej zlokalizowane są naziemne miejsca parkingowe i rowerowe.

Elewacje przedmiotowych budynków posiadają zróżnicowane płaszczyzny poprzez wysunięcie płyt balkonowych. Ramy balkonów wykończone blacha, wnętrza balkonów wyłożone płytami kompozytowymi imitującymi drewno. Silne wyróżnienie balkonów nadają budynkom dynamiczny i nowoczesny charakter architektoniczny. Pozostała część balkonów neutralna, balustrad szklane ze szkła bezpiecznego. Posadzka balkonów wykończona z płyt gresowych. Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej. Konstrukcje podziemne stanowią żelbetowe układy słupowo-płytowe, konstrukcję naziemną stanowią układy płyt żelbetowych i ścian nośnych murowanych ceramicznych lub silikatowych z pojedynczymi słupami i ścianami żelbetowymi. Stropy i stropodachy wykonane są z żelbetu. Budynki wyposażono w podstawowe instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczne siły i światła, telefoniczną, internetową, odgromową, instalacje teletechniczne, wymiennikownię oraz wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Na obszarze objętym inwestycją wykonano również zewnętrzne oświetlenie drogi dojazdowej i chodników – ciągu pieszo-jezdnego.