2019

Nowa 5 Dzielnica

  • Adres KRAKÓW, UL. WROCŁAWSKA
  • Etap REALIZACJA ZAKOŃCZONA 2019
  • Zakres PK, PB, PW, NADZORY AUTORSKIE
  • Parametry PUM 31’730m2 + PUM 1’994m2
  • Klient CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Kompleks budynków wielorodzinnych z usługami zaprojektowany na działce o pow. ok.  4,74ha składa się sumarycznie z 11 budynków wielorodzinnych z usługami, z których sześć stanowi przedmiotowe opracowanie.

W projektowanych 6-ciu budynkach o 6-8-kondygnacjach znalazło się łącznie 736 mieszkań, z czego 148 mieszkań jednopokojowych, aż 435 dwupokojowych, 104 trzypokojowych i 49 czteropokojowe oraz w sumie 10 lokali usługowych.

Wjazd na teren całego założenia znajduje się od południowej strony – od ul. Wrocławskiej, skąd zaprojektowany został wewnętrzny układ drogowy na osi północ-południe, oraz od strony zachodniej – poprzez przebudowany zjazd z ul. Racławickiej. Od strony północnej biegną tory kolejowe.

Wzdłuż drogi wewnętrznej – ciągu pieszo – jezdnego biegnącego przez środek założenia, zlokalizowane są pogrupowane naziemne miejsca parkingowe w sumarycznej liczbie 50 szt., miejsca rowerowe, mała architektura, tj. wiaty śmietnikowe, budynek stacji transformatorowej, a także punkty naturalnego napływu powietrza kompensacyjnego i punkty wyrzutowe wentylacji do instalacji oddymiania garaży podziemnych oraz punkty naturalnego napływu powietrza kompensacyjnego do wentylacji bytowej.

Z ww. drogi wewnętrznej prowadzą zjazdy do garaży podziemnych, a także chodniki piesze w kierunku wejść do budynków oraz wzdłuż miejsc parkingowych.

Wejścia do budynków znajdują się od strony wschodniej, zachodniej i północnej.

Całość założenia została podzielona na dwa etapy.

Od strony południowej znajduje się etap I inwestycji, obejmujący 5 budynków wielorodzinnych z usługami, w tym 3 budynki stanowiące przedmiotowe opracowanie, a od strony północnej znajduje się etap II inwestycji, obejmujący 6 budynków wielorodzinnych z usługami, w tym również 3 budynki stanowiące przedmiotowe opracowanie.

Wszystkie budynki posiadają takie same funkcje i podobne gabaryty. Obiekty ustawione są równolegle do siebie wzdłuż dłuższych boków w osi północ-południe, w układzie 4-rech rzędów pomiędzy ul. Wrocławską, a torami. Projektowane budynki są w całości podpiwniczone, w których projektuje się po 2 kondygnacje garaży podziemnych.

Zespół zabudowy wyposażono w podstawowe instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczne siły i światła, telefoniczną, internetową, odgromową, wymiennikownie oraz wentylację mechaniczną garaży i instalacje teletechniczne oraz klimatyzację (lokali usługowych). Na obszarze objętym inwestycją zaprojektowano również zewnętrzne oświetlenie drogi dojazdowej, chodników, placów zabaw i terenów zielonych. Przedmiotowe budynki mieszkalne wielorodzinne kompozycyjnie ukształtowane są w formie zamkniętego kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Wrocławską, Racławicką, Poznańską oraz terenami kolejowymi od strony północnej.

W rzucie poziomym budynki posiadają kształt litery C i L. Elewacje posiadają zróżnicowane płaszczyzny poprzez wcięte balkony na narożnikach oraz poziome i pionowe podziały materiałowe nadające budynkom dynamiczny i nowoczesny charakter architektoniczny. Pergole na tarasach na ostatnich kondygnacjach powodują efekt załamanych cieni dzięki czemu bryła staje się bardziej rozrzeźbiona. Projektowane mieszkania na parterze posiadają tarasy na gruncie oraz małe ogródki, oddzielone między sobą żywopłotami przegrodami tarasowymi.

Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej. Konstrukcje podziemne stanowią żelbetowe układy słupowo-płytowe, konstrukcję naziemną stanowią układy płyt żelbetowych i ścian nośnych murowanych. Stropy i stropodachy wykonane będą z żelbetu.

Projektowana jasna kolorystyka ścian i balkonów tworzy nowoczesną i lekką bryłę budynków, w stylu nowoczesnym, ocieplona poprzez wprowadzenie okładzin drewnopodobnych w ciepłych odcieniach.