2017

Instytut Nauk Geologicznych UJ

  • Adres KRAKÓW, UL. GRONOSTAJOWA
  • Etap OBIEKT ZREALIZOWANY 2017
  • Zakres PK, PB, PW, NADZORY AUTORSKIE
  • Parametry PUU 3’600m2
  • Klient Uniwersytet Jagielloński

Projektowany Budynek Instytutu Nauk Geologicznych umiejscowiony jest na terenach kampusu, przy ul. Gronostajowej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy budynkiem Instytutu Geografii, budynkiem Działu Administracji Kampusu oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Obiekt główny ma formę prostopadłościanu z otwartym dziedzińcem wewnętrznym z minimalną ilością otworów w ścianach zewnętrznych. Prosta forma gabarytami dostosowana jest do istniejącej sąsiedniej zabudowy kampusu. Lokalne nieregularności bryły (nadwieszenia lub wypusty) podkreślane są innym rodzajem okładziny elewacyjnej. Główne wejście od strony północnej znajduje się w podcięciu zasadniczej bryły.
Budynek oprócz dominującej funkcji dydaktycznej mieści także część naukowo-badawczą na którą składa się zespół pomieszczeń laboratoryjnych i pomieszczeń pracowników naukowych.
Program funkcjonalny budynku uzupełnia część administracyjna związana z funkcjonowaniem zarówno budynku jak i Instytutu Nauk Geologicznych oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Na dachu budynku zlokalizowano baterię ogniw fotowoltaicznych oraz zespół czterech platform tzw. panoramy geologicznej Krakowa połączonych przejściem pieszym.
Obiekt został zaprojektowany w technologii żelbetowej, monolitycznej. Konstrukcja budynku jest słupowo-płytowa. Głównymi elementami nośnymi są słupy żelbetowe i płyty stropowe z lokalnymi pogrubieniami.
Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają żelbetowe trzony klatek schodowych i szybów windowych. Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii monolitycznej żelbetowej.
Cały obiekt składa się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz jednej kondygnacji piwnicznej. Kondygnacje nadziemne posiadają przeznaczenie dydaktyczne z niezbędnym zapleczem, natomiast w piwnicznej zaprojektowano głównie pomieszczenia techniczne.
Na dachu budynku zaprojektowano ażurowe chodniki i platformy panoramy geologicznej Krakowa oraz zespół ogniw fotowoltaicznych.