2020-2021

Jerozolimska

  • Adres UL. JEROZOLIMSKA/WIELICKA
  • Etap REALIZACJA ZAKOŃCZONA 2022
  • Zakres PK, PB, PW, NADZORY AUTORSKIE
  • Parametry PUM 7’850m2, PUU 775m2
  • Klient PROJEKT KRAKÓW 2 CORDIA PARTNER 2 Sp. z o.o. Sp. Kom.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie pomiędzy ulicami Wielicką a Jerozolimską stanowi kontynuację rodzaju i funkcji zabudowy występującej na działkach sąsiednich. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez projektowane zjazdy z ulicy Jerozolimskiej.

Projektowane docelowe założenie inwestycyjne to dwusegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze na jednokondygnacyjnym garażu podziemnym. Obiekt w głównym stopniu przeznaczony jest pod funkcję mieszkaniową z uzupełnieniem o funkcję usługową. Cztery lokale usługowe zlokalizowane są na parterze budynku, od strony ulicy Wielickiej, ale z dostępem poprzez główne wejścia do budynku od strony Jerozolimskiej.  Jeden z lokali zaprojektowany jest z przeznaczeniem pod funkcję lokalu gastronomicznego. Trzy mniejsze lokale przeznaczone są pod biura. Projektowany budynek jest w całości podpiwniczony, segmenty połączone są wspólnym garażem podziemnym. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano dodatkowo pomieszczenia techniczne oraz śmietnik.

Na terenie inwestycji przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, miejsca na rowery, utwardzony plac na agregat prądotwórczy, przestrzeń pod tereny rekreacji, plac zabaw, wiaty rowerowe i ogródek lokalu gastronomicznego oraz małą architekturę, tj. ławki i śmietniki.

Dojścia do klatek schodowych i lokali usługowych prowadzone są wzdłuż dłuższych boków elewacji budynku. Wejścia do budynku projektuje się od strony ulicy Jerozolimskiej. Nie przewiduje się wejść do lokali usługowych od strony ulicy Wielickiej.

Dodatkowo zaprojektowano dwie zewnętrzne ewakuacyjne klatki schodowe na poziomie garażu. Schody stanowią bezpośrednie wyjście z garażu na teren inwestycji.

Od strony ulicy Wielickiej projektuje się szpaler drzew.  Przedmiotowy teren ma dostęp pieszy, projektowanymi schodami terenowymi z ulicą Wielicką, projektowanym chodnikiem od strony skrzyżowania ulicy Jerozolimskiej i Wielickiej oraz schodami terenowymi wzdłuż drogi wewnętrznej.

Elewacje budynku posiadają zróżnicowane płaszczyzny poprzez, zastosowanie wnęk na balkony i odcięcie kolorystyczne między usługowym parterem a kondygnacjami mieszkalnymi.  Całość będzie miała nowoczesny charakter architektoniczny. Elewacje od strony ulicy Wielickiej w większości będą wykończone materiałem imitującym cegłę (kolor beżowy). Wnęki między wysuniętymi „pylonami” będą wykończone jasnym tynkiem. Parter będzie w większości przeszklony nadając lekkości architektonicznej bryle budynków.