2016

Solna

  • Adres KRAKÓW, UL. SOLNA
  • Etap OBIEKT ZREALIZOWANY 2016
  • Zakres PW, NADZORY AUTORSKIE
  • Parametry PUM 3’000m2, PUU 700m2
  • Klient BUMA DEVELOPMENT 3 Sp. z o.o. S.K.A.
  • Współpraca autor projektu budowlanego: Filip Adamczak

Projektowany budynek zlokalizowany jest w centrum dzielnicy Podgórze w Krakowie, przy Placu Bohaterów Getta, przy ul. Solnej 1. Nieruchomość położona jest na pograniczu terenów istniejącej zabudowy śródmiejskiej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszar ograniczony jest drogami publicznymi: Piwną, Solną, Nadwiślańską i Na Zjeździe. Projekt wykonawczy obejmuje budowę części południowej i zachodniej opisanego wyżej kwartału zabudowy. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowa ukształtowana została w formie pierzejowej wzdłuż ulic Solnej oraz Piwnej. Bryła budynku dostosowana została do przebiegu granic działek katastralnych oraz wymagań techniczno – konstrukcyjnych i estetycznych. Teren inwestycji ma kształt nieforemnego wielokąta, wielokrotnie załamanego (w przybliżeniu ortogonalnie względem osi przyległych dróg) od strony południowej i zachodniej).

Budynek zaprojektowano na rzucie wielokąta zbliżonego w kształcie do litery L, usytuowanego ortogonalnie względem osi ulic Solnej i Piwnej. Budynek usytuowany jest w ustalonej w granicach obowiązującej linii zabudowy. Wymiary budynku to ok. 53x31m ( długości najdłuższych elewacji od strony ulic), oś dłuższa o kierunkach północ-południe, usytuowana jest równolegle do przylegającej ulicy Solnej i mniej więcej prostopadle wałów wiślanych.

Obiekt jest w całości podpiwniczony, z kondygnacją garażu wychodzącą poza obrys kondygnacji nadziemnych, o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek podzielono w pionie na dwie osobne klatki schodowe celem swobodnej komunikacji. Na parterze projektowanego budynku zlokalizowano 3 lokale usługowe. Na pozostałych kondygnacjach 53 lokale mieszkalne. Wysokość budynku od wejścia do górnej płaszczyzny wykończonej dachu wynosi 15,00 metrów, ilość miejsc parkingowych w ramach inwestycji (podziemne oraz nadziemne) wynosi 32.
Budynek wyposażono w podstawowe instalacje wewnętrzne: wodną, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej, wypustów do klimatyzacji, ogrzewczą zasilaną MPEC, elektryczną w tym słaboprądową, domofonową, odgromową.

Elewacje frontowe zewnętrzne od strony ul. Solnej i Piwnej posiadają stylistykę nawiązującą do sąsiadującej architektury, tj. projektuje się pasy boniowania na wysokości gzymsów nad parterem i pomiędzy powtarzalnymi kondygnacjami, wzbogacenie kondygnacji parteru poprzez okładziny o szlachetnej fakturze, stworzenie światłocienia na elewacji poprzez cofnięcia płaszczyzn elewacyjnych, tworząc ciekawy światłocień i zróżnicowanie faktur i kolorystyki na elewacji. Wszystkie drzwi balkonowe mieszkań projektuje się jako drewniane, balustrady loggii i portfenetrów natomiast jako pełno-szklane, subtelne, bezpochwytowe, nie rzucające się w oczy. Witryny i ślusarka wejściowa lokali usługowych projektuje się jako aluminiowe w kolorze ciemnoszarym. Wejścia do klatek schodowych zostają zaakcentowane poprzez podcienie i naświetla. W ten sposób bryła budynku posiada nowoczesny charakter przy zachowaniu spójności stylistycznej z otaczającą klasycyzującą architekturą Placu Bohaterów Getta, utrzymując indywidualny styl i w sposób harmonijny dopełniając przestrzennie pierzeję placu.